Mekanisk konstruktion av elektronikprodukter.
Kapslingsteknik, EMC och termisk design.

Konstruktion - Mekanik

Vi är specialiserade på kapslingsteknik och mekanisk konstruktion av elektronikprodukter men vi tar även andra typer av konstruktionsuppdrag.
Våra kunder är verksamma inom bl.a. industrielektronik, telecom, medicinsk teknik och optik.
Produkter konstrueras för varierande tillämpningar inomhus, utomhus, stationärt och för mobilt bruk. Beroende på seriestorlek väljer vi tillverkningsmetoder och skapar konstruktionskoncept som underlag för industridesign. Konceptet anpassas även till gällande EMC, LVD och Maskindirektiv för att produkten skall kunna CE-märkas.
Vi är väl förtrogna med konstruktioner i tunnplåt, formsprutad plast, pressgjutning och detaljer för skärande bearbetning.

Vi arbetar i 2D och 3D CAD med SolidWorks

Termisk Design

Avancerad termisk simulering för optimerad kylning i elektronikutrustning. Läs mer här.
För simulering använder vi ANSYS Icepak.
Värmekamera används som en del i arbetet för primär analys, datainsamling och verifiering.

Konstruktion - Elektronik

Vi samarbetar med ledande konsultföretag inom digital- och analogteknik.

Industridesign

Beroende på typ av projekt och designkrav samarbetar vi med externa industridesigners.

Prototyper och tillverkning

Vi ansvarar för framtagning av prototyper för konstruktionsavstämning och naturligtvis hjälper vi även till med upphandling av verktyg, produktionssättning och 0-serietillverkning.

CE-Märkning, UL & CSA

Vi ombesörjer provning och verifiering enligt gällande direktiv för CE-märkning som EMC, LVD och Maskindirektiv samt övriga normer som UL och CSA.

 

Tactile very in order to search through several rolex replica sale areas as well as 5 designs. Globe rolex replica uk (a hundred and fifty says or even metropolitan areas). Countdown rolex replica sale. Stopwatch. Several day platforms. 2 rolex replica sale sensors as well as 5 security alarm panerai replica sale. Backlight in order to light up the actual breitling replica sale. The prospective marketplace due to this replica watches uk is actually obviously the actual vacationing replica watches uk professional, however I wold declare this bears something for those.